Bài 21: Friendly URL (.htaccess) – Tối ưu hoá đường dẫn thân thiện 

Friendly URL (.htaccess) – Tối ưu hoá đường dẫn thân thiện Friendly URL  là loại đường dẫn liên kết đã được tối ưu hóa thân thiện, dễ nhớ với các bộ máy tìm kiếm (search Engine) lẫn người dùng. Để thực hiện được khối Permalink (đường dẫn tĩnh) thân thiện với bộ máy tìm kiếm […]