Bài 3: Tối ưu hóa website chuẩn SEO là gì?. 

Tối ưu hóa website chuẩn SEO là gì?. SEO (Search Engine Optimization) là tập hợp các thủ thuật tối ưu hóa Website lên bộ máy tìm kiếm. Vậy tối ưu hóa website chuẩn SEO là gì?. Như thế nào là 1 website chuẩn SEO?. Chúng ta cần tối ưu những gì?. Tối ưu hóa website […]