Bài 12: Google Authourship và bảo vệ bản quyền bài viếtCài đặt google Authourship và bảo vệ bản quyền bài viết

Để tiến hành Cài đặt google Authour và bảo vệ bản quyền bài viết, trước tiên bạn cần có 1 tài khoản Google + (Google Plus) – Nên dùng chung với tài khoản quản trị webmaster Tools.

Bước 1: Liên kết website tới tiểu sử Google + (Google Plus) của bạn.

  • truy cập https://plus.google.com/authorship nhập Email Đăng ký tác giả.
  • truy cập http://plus.google.com/me/about/edit/wo xem có Email của bạn chưa?.
  • Truy cập http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets xem Google lấy được thông tin gì từ website của bạn!.

Bước 2: Liên kết tiểu sử Google + của bạn tới nội dung website:

  • Tạo một liên kết đến tiểu sử trên Google+ với 1 đường dẫn có thuộc tính liên kết là rel=author:

<a href=”/[profile_url]?rel=author”>Tên Tác Giả</ a>

Ví Dụ:

<a href=”https://plus.google.com/u/0/108532171751942293666?rel=author”>Hồ Quang Hiển</a>

Lưu ý: Đừng dại che dấu liên kết bằng thuộc tính CSS hoặc đại loại!.

Bước 3: Chỉnh sửa và Kiểm tra lại kết quả cài đặt Authorship

  • Truy cập http://plus.google.com/me/about/edit/co và tiến hành khai báo thông tin.
  • Truy cập http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets để kiểm tra kết quả.

 


UPDATE: TỪ THỜI ĐIỂM 3/2014 GOOGLE CHÍNH THỨC LOẠI BỎ AUTHORSHIP

google-author-ship

Google đã loại bỏ Author Ship với cơ chế thông minh


ho quang hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


seo

Quảng Cáo Google Adwords