Bài 7: Các thuật ngữ thường dùng trong SEOCác thuật ngữ thường dùng trong SEO

 

1. Thuật ngữ Web:

 • Website: Trang thông tin điện tử
 • Forum: Diễn Đàn
 • Blog: Website cá nhân
 • Domain Name: Tên Miền
 • Code: Mã nguồn
 • Database: Cơ sở dữ liệu
 • Sever: Máy chủ
 • VPS: Máy chủ ảo
 • Hosting: Nơi lưu trữ website.
 • Home: Trang chủ
 • Category: Thư Mục
 • Page: Trang
 • Post: Bài viết
 • Tag: Mô tả bài viết
 • Media: Tệp tin hình ảnh, video.
 • Onpage: Trong trang
 • Offpage: Ngoài trang
 • Social: Mạng xã hội

2. Thuật ngữ Onpage

 • Content: Nội dung.
 • Content Writing: Biên tập nội dung.
 • Coppy Writing: Sao chép & chỉnh sửa nội dung.
 • Title: Tiêu đề
 • Description: Mô tả ngắn
 • Keywords: Từ khóa
 • Heading: Tiêu mục
 • Density: Mật độ trùng lặp từ khóa.
 • Strong: Các thẻ in nghiêng, ghạch chân, bôi đậm.
 • PERMALINK: đường dẫn tĩnh.
 • Sitemap: Sơ đồ trang web
 • ALT/ALTERNATIVE TEXT: Mô tả hình ảnh.
 • AUTHOR: Quyền tác giả.
 • Layout: Bố cục
 • Themes, Skin, Template: Giao diện.

3. Thuật ngữ Offpage

 • Backlink: Liên kết trả về
 • URL: Đường dẫn
 • Link: Liên kết
 • Anchortext: Neo văn bản.
 • Nofollow: Thuộc tính liên kết được phép theo dõi.
 • Dofollow: Thuộc tính liên kết không được phép theo dõi.
 • Direct: Thuộc tính liên kết chuyển hướng.
 • Link building: Chiến lược xây dựng liên kết
 • Internal link: Liên kết nội bộ.
 • External Link: Liên kết ngoại tuyến.
 • Lading Page: Trang đích.
 • Forum seeding: Truyền thông trên các diễn đàn.
 • Page Rank (PR): Độ uy tín của webpage.
 • Domain Authority (DA): Sức mạnh của tên miền.
 • Page Authority (PA): Sức mạng của trang.
 • Trust: Sức mạnh của website.
 • Like, Follow, G+ : Thích.
 • Share: Chia Sẻ
 • Comment: Bình luận.

4. Thuật ngữ thống kê & đo lường.

 • CTR: Tỷ lệ nhấp chuột/ số lần hiển thị.
 • Time Onsite: Thời gian ở lại trang.
 • Organic: Lượt Click từ tìm kiếm thông qua SEO.
 • Traffic: Số lượng truy cập + Số lần tải trang.
 • Visiter: Số lượng người dùng truy cập vào trang.
 • Loading: Tải trang.

ho quang hien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


seo

Quảng Cáo Google Adwords