Bài 2: Website là gì ? Website bao gồm mấy phần?. 

website-la-gi

1. Website là gì ?. Website được hiểu là trang thông tin điện tử. Tại đó website được lưu trữ bởi nhiều page (trang) khác nhau, chuyển hóa linh động dựa trên liên kết. Mỗi Page (trang) của website chứa một thông tin, nội dung khác nhau nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tìm đọc […]