Bài 4: Bộ máy tìm kiếm (Search Engine) là gì ?. 

bo-may-tim-kiem-search-engine

Bộ máy tìm kiếm (Search Engine) là gì ?. Bộ máy tìm kiếm (Search Engine) là hệ thống Sever (máy chủ) hoạt động chuyên biệt thuộc sở hữu của các đơn vị quảng cáo riêng biệt. Bộ máy tìm kiếm (Search Engine) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu từ hàng tỷ Website trên toàn […]