Bài 5: Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của Google 

co-che-hoat-dong-google-spider

Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của Google Cũng giống như các bộ máy tìm kiếm (Seach Engine) khác. Google cũng được cấu tạo bởi 3 bộ phận chính: Bộ phận thu thập thông tin từ các website Google Spider (Bot) Bộ phận Lập chỉ mục Bộ phận xử lý, tính toán và mã […]