Bài 24: Favicon – Hướng dẫn Tạo 1 Favicon thương hiệu 

favicon

Favicon – Tạo 1 Favicon thương hiệu Đối với một SEOER thì Favicon không đóng vai trò trong một quá trình đẩy từ khóa lên TOP. Tuy nhiên để hướng đến mức độ chuyên nghiệp cao, Đồng thời mang lại một giá trị thương hiệu bền vững theo thời gian. Với một số thủ thuật […]