Bài 12: Google Authourship và bảo vệ bản quyền bài viết 

google-authorship

Cài đặt google Authourship và bảo vệ bản quyền bài viết Để tiến hành Cài đặt google Authour và bảo vệ bản quyền bài viết, trước tiên bạn cần có 1 tài khoản Google + (Google Plus) – Nên dùng chung với tài khoản quản trị webmaster Tools. Bước 1: Liên kết website tới tiểu sử Google […]